W trakcie diagnozy sprawdzane są wszystkie funkcje poznawcze dziecka, zgodnie z etapami ich kształtowania się.

Wykorzystuje:
 

  • u dzieci poniżej 2 r.ż,. diagnoza umiejętności poznawczych dla danego wieku
  • TEST SON-R 2,5-7 (dzieci w wieku 2,5-7 r.ż) Posiada normy dla grupy dzieci mówiących i niemówiących. Pozwala określić 5. funkcji psychicznych warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego oraz dokonać diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii.
  • TEST SWM – Test do badania zagrożenia dysleksją, zawiera zadania oraz normy dla 3,4,5 i 6 latków
  • obserwacja, wywiad