Witam, nazywam się Barbara Bartkiewicz. Jestem pedagogiem oraz neurologopedą.
Na Uniwersytecie Rzeszowskim ukończyłam studia pedagogiczne, zaś w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym logopedię (tzw. Metodę Krakowską), a następnie na tej samej uczelni neurologopedię.
       Od 2014 roku prowadzę prywatny gabinet terapeutyczny wg Metody Krakowskiej, w którym pracuję z dziećmi:

  • alalią,
  • dysleksja
  • zespołem Aspergera,
  • autyzmem,
  • zespołem Downa,
  • niedosłuchem,
  • wadami wymowy i z opóźnionym rozwojem mowy
  • afazją,
  • innymi zaburzeniami komunikacji językowej

Również prowadziłam terapię z osobami dorosłymi: afazją, udarami oraz zespołem zamknięcia.

W terapii wykorzystuje wszystkie techniki Metody Krakowskiej